فراخوان جشنواره دانش¬آموزی ترویج علمبا سلام و احترام مرکز تحقیقات علمی کشور( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در نظر دارد به مناسبت "روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه" جشنواره ای با هدف ترویج علم و ارتقای خلاقیت با استفاده از ابزارهای هنری و فعالیت های دانش آموزی در دو موضوع" کم آبی در سرزمین ما ایران(حال و آینده)" و "آشنایی با حکیم محمدبن زکریای رازی" برای دانش آموزان دو دوره ابتدایی و متوسطه در چهار سطح برگزار نماید.


| تعداد بازدید: 641