کارگاه های آموزشی آبان ماهکارگاه آموزشی با سلام احتراماً در راستای برنامه عملیاتی اداره تکنولوژی و گروه­های آموزشی متوسطه این اداره کل در سال تحصیلی 96-95 در زمینه کیفیت بخشی به آموزش دروس، گروه های آموزشی دروس متوسطه دوره دوم کارگاه­های آموزشی ذیل را درمحل پزوهشگاه ملا صدرا برای همکاران دارای ابلاغ تدریس دروس مربوطه برگزار می­نماید. مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی مناسب جهت حضور همکاران محترم، اقدام لازم معمول گردد.


| تعداد بازدید: 1118