تغییر زمان برگزاری کارگاه آموزشی منطق دهمبا سلام با عنایت به بخشنامه شماره مورخ در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری کارگاه آموزشی درس منطق پایه دهم از 24/8/95 به 95/8/27 تغییر پیدا کرده است. خواهشمند است نسبت به اطلاع رسانی آن اهتمام ویژه داشته باشید.


| تعداد بازدید: 813